Thi công và hàn nối mạng cáp quang nội bộ

Dịch vụ thi công mạng LAN cáp quang và hàn cáp quang này nhằm đáp ứng

 1. Thi công mạng cáp quang:  quý khách cần thiết lập một mạng LAN cáp quang

   
Thi công hàn nối mạng cáp quang nội bộ
Hàn nối cáp quang
 Chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ việc:
  1. Cung cấp thiết bị quang: converter quang, modem quang phù hợp với nhu cầu và ứng dụng của khách hàng
  2. Cung cấp cáp quang: tuỳ theo khoảng cách cần nối mạng, khảo sát thực trạng, kinh phí mà chúng tôi tư vấn cho khách hàng dùng loại cáp quang phù hợp
  3. Thi công kéo dây cáp quang : ngầm hoặc treo tuỳ theo tình hình thực tế
  4. Cung cấp các vật tư : 
   • Hộp phối quang ODF : dùng để tập trung các sợi cáp quang vào, giúp bảo vệ các mối nối và quản lý dễ dàng, các ODF dùng trong mạng nội bộ phổ biến từ 4 FO (cổng) đến 24 FO, mỗi cổng của ODF có 2 mặt inside và outside
   • Dây nối quang pigtail : dây nối quang gồm 1 đầy mở (open) và một đầu đã có sẵn connector. Đầu mở của dây  nối quang dùng để hàn nối vào sợi cáp quang, đầu có sẵn connector của dây nối quang được gắn vào mặt inside của ODF
   • Dây nhảy quang patchcord:  gồm 2 đầu đã có sẵn connector, 1 đầu dây nhảy quang được gắn vào mặt outside của ODF, đầu còn lại gắn vào thiết bị quang. Trong mạng nội bộ thường dùng thiết bị quang là converter quang (bộ chuyển đổi quang điện) hoặc switch có 1,2 cổng quang. Trong các ứng dụng kết nối 2 tổng đài qua luồng E1, chúng tôi cung cấp modem quang 1 cổng E1 đến 4 cổng E1, trong các ứng dụng thuê kênh riêng hoặc khách hàng dùng router V.35, chúng tôi sẽ cung cấp modem quang giao diện V.35.
   •  Và cuối cùng là dịch vụ hàn cáp quang : chúng tôi dùng máy hàn cáp quang để nối sợi dây nối quang vào sợi cáp quang

                                   

Quý khách cần thi công, hàn nối cáp quang, xử lý sự cố đứt cáp quang liên hệ  0917553715

     2.  Hàn đầu nối (connector) sợi cáp quang

Cũng như trên,  nhưng quý khách đã hoàn thành việc thi công kéo dây, chúng tôi chỉ cung cấp vật tư (dây nhảy quang, dây nối quang, ODF...) và dịch vụ hàn cáp quang.

     3. Xử lý sự cố đứt cáp quang

Mạng cáp quang của quý khách đang sử dụng thì gặp sự cố đứt cáp, chúng tôi dùng máy hàn cáp quang để tìm điểm đứt. Nếu điểm đứt ở gần 1 trong 2 đầu cáp và cáp dự phòng đủ để kết dùng, chúng tôi sẽ xử lý hàn nối lại đầu cáp mới. Nếu khoảng đứt ở giữa cáp dự phòng không đủ, chúng tôi sẽ cung cấp vật tư (măng sông quang dùng để bảo vệ mối nối..), hàn nối lại, đo kiểm thông tuyến.
     
Copyright © 2013 Dịch vụ hàn nối cáp quang TPHCM và các tỉnh
Tel (028) 39940163 hoặc 0917 553 715
and Blogger Templates - Anime OST.