Hiển thị các bài đăng có nhãn Thi công mạng cáp quang nội bộ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thi công và hàn nối mạng cáp quang nội bộ

Dịch vụ thi công mạng LAN cáp quang và hàn cáp quang này nhằm đáp ứng

 1. Thi công mạng cáp quang:  quý khách cần thiết lập một mạng LAN cáp quang

   
Thi công hàn nối mạng cáp quang nội bộ
Hàn nối cáp quang
 Chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ việc:
    1. Cung cấp thiết bị quang: converter quang, modem quang phù hợp với nhu cầu và ứng dụng của khách hàng
    2. Cung cấp cáp quang: tuỳ theo khoảng cách cần nối mạng, khảo sát thực trạng, kinh phí mà chúng tôi tư vấn cho khách hàng dùng loại cáp quang phù hợp
    3. Thi công kéo dây cáp quang : ngầm hoặc treo tuỳ theo tình hình thực tế
Copyright © 2013 Dịch vụ hàn nối cáp quang TPHCM và các tỉnh
Tel (028) 39940163 hoặc 0917 553 715
and Blogger Templates - Anime OST.