Hiển thị các bài đăng có nhãn dao cắt chính xác sợi quang. Hiển thị tất cả bài đăng

Dao cắt sợi quang

Dao Swift C1-01 - The Revolution of a Splicer

Technical Specification

  • Fiber Diameter: 125m
  • Coating Diameter: 250 - 900m
  • Cleave Angle: 90o - 0.5o
  • Cleave Length: Single 5mm - 20mm
  • Blade Life Time: 50,000
  • Outfit Dimension: 58 x 55 x 48mm
  • Weight: 340g
Copyright © 2013 Dịch vụ hàn nối cáp quang TPHCM và các tỉnh
Tel (028) 39940163 hoặc 0917 553 715
and Blogger Templates - Anime OST.